ติดต่อเรา

บริษัทไทยโซนิคอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
4/1 อาคารไพลิน 2 เมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120
โทรศัพท์ 029838007, 029839991
โทรสาร 029838007

e-mail : tsncomputer@hotmail.com
lineID : 0818563991